logo_svart

Sälj företag

Sthlm’s Mäklarna hjälper dig genom hela den, ibland komplicerade och utdragna process som det innebär att sälja ett företag. Tillsammans med våra erfarna företagsmäklare får du den hjälp du behöver för att göra en så snabb och bra affär som möjligt.

Nedan ser du ett exempel på hur ett försäljningsuppdrag kan se ut.

Ring oss på 08-37 77 11

Steg 1

Planeringen – en plan för ägarskifte bör finnas i alla företag.

 • Tidpunkt för överlåtelsen?
 • Vem är lämplig att ta över?
 • Ägarstruktur – extern?

Steg 2

Förberedelse & Analys – processen är påbörjad, noggrant förbereda och analysera förutsättningarna.

 • Vad ska överlåtelsen omfatta?
 • Framtida bolagsstruktur?
 • Skatteeffekter?
 • Värderingsfrågor?
 • Finansiering?
 • Avsättning för kompetenshöjande åtgärder?
 • Överlåtelse hur?

Steg 3

Marknadsbearbetning & Köparfas

 • Framåtriktad belysande och relevant företagsbeskrivning
 • Skapa intresse kring objektet
 • Söka upp presumtiva intressenter – offensiva säljare
 • Hanterar sekretessfrågor
 • Visning
 • Hantera budgivning och motivera pris – förhandlingar
 • Delta i möte i bank
 • Koppla in externa kompletterande finansiärer
 • Utformar handlingar, avtal, informerar och håller kontakt med säljaren, köparen, banken, revisorn och juristen

Steg 4

Överlåtelse – ordna praktiska detaljer. Ordning och reda!

 • Ekonomisk/juridisk genomlysning (due diligence)
 • Köpeavtal
 • Tillträde med likvidavräkning
 • Uppföljning

Steg 5

Förvaltning – bästa råd för förvaltning av kapital

 • Koppla samman dig med experter
 
 

Värdera ditt företag

Sälj 1