logo_svart

Köp företag

Vi åtar oss även sökuppdrag. Det innebär en aktiv sökning efter företag enligt kundens önskemål såsom bransch, antalet anställda, omsättning, geografisk lokalisering m.m.

Uppdraget kan delas upp i tre faser:

Fas 1

Vi kartlägger företag, som svarar mot angivna kriterier. Av dessa företag väljer kunden tillsammans med oss ut de mest intressanta.

Fas 2

Vi tar skriftlig och muntlig kontakt med de utvalda företagen. Kontakterna tas i syfte att utröna intresset för en försäljning av respektive företag. Uppdragsgivaren förblir anonym.

Fas 3

Omfattar själva förmedlingsfasen, där vi på sedvanligt sätt genomför överlåtelseprocessen av det företag uppdragsgivaren är intresserad att förvärva.